Rekisteriseloste ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679.
Päivitetty 25.2.2020.

Rekisterin ylläpitäjä
Studio Tiina Heinola
Y-tunnus 2010387-5
Lattomerentie 265 28560 Pori
tiina@studiotiinaheinola.fi

Rekisterin yhteyshenkilö:
Tiina Heinola
Lattomerentie 265 28560 Pori
tiina@studiotiinaheinola.fi

Rekisteriin liittyvät sivustot:
www.studiotiinaheinola.fi

Rekisterin tietosisältö:
Asiakkaiden nimet, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet sekä mahdolliset valokuvat.

Tarkoitus henkilötietojen käsittelyyn:

Valokuvaajan asiakkaiden yhteystiedot yhteydenpitoa, kuvaussopimuksia,
laskutusta ja markkinointia varten. Yrityksen liiketoiminnan ja hallinnoinnin kannalta
tarpeellisia tietoja.
Studio Tiina Heinola voi tallettaa asiakkaistaan tietoa, joka auttaa palvelemaan asiakasta
tulevaisuudessa paremmin. Tällaista tietoa voivat olla esim. lasten nimet sekä iät.
Myös jälleenmarkkinointi Facebookissa, Instagramissa sekä Googlessa vaatii
henkilötietojen käsittelyä.

Miten saamme tiedot?

Asiakkaan tiedot saamme asiakkaalta itseltään puhelimitse, sähköpostilla, yksityisviestillä
sosiaalisen median kautta, valokuvaustilanteessa tai
Potentiaalisen asiakkaan tiedot saamme asiakkaalta itseltään tai julkisesti saatavilla
olevista tietolähteistä.
Nettisivujen yhteydenottolomakkeella tallennetaan henkilön nimi ja sähköpostiosoite.

Henkilötietojen muut käsittelijät:

Yritys ei luovuta rekistereihin kerättyjä tietoja ulkopuolisille. Suomen lain mukaisesti
henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille.
Luovuttaminen on mahdollista yrityksen toimintaan perusteltaviin käyttötarkoituksiin.
Studio Tiina Heinola käyttää kirjanpitotoimistoa sekä laskutusohjelmaa
valokuvauslaskujen/ kuvatilauslaskujen tekoon.
Henkilötietoja (asiakkaan nimi ja asiakasnumero) luovutetaan Adobe Portfolion
studion verkkosivustolle koevedosten katselun mahdollistamiseksi.

Henkilötietoja ei luovuteta EU.n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaus:

Manuaalinen aineisto säilytetään lukistussa tilassa ja hävitetään,
kun sille ei ole enää lainvoimaista tarvetta.

Sähköisessä muodossa oleva aineisto on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän
tiloissa tai asianmukaisesti suojatussa palvelussa.
Internetyhteyden suojaus (https), palomuurin käyttö, koevedosgalleriaan pääsy
asiakkaalle vain salasanan avulla.

Tietojen käsittelyaika:

Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin käsittelyperuste on olemassa.
Asiakkaan kohdalla tämä tarkoittaa potentiaalista voimassaoloaikaa.
Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen.
Kirjanpitolain mukaan tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muu
kirjanpitoaineisto tulee säilyttää kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana
tilikausi päättyy.

Henkilötietojen tarkastusoikeus/
muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiä
ja muuta suoramarkkinointia varten.
Tiedot voi tarkistaa ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön.
Asiakkaalla on oikeus pyytää korjaamaan virheelliset tai puuttuvat tiedot asianmukaisiksi.